Årsmøtet 2014

Av Furusjøvegen den 25. mars 2014

Referat fra årsmøte

Norlandia Otta Hotell, 25. mars 2014

 Frammøtte: Av andelslagets 144 A-andelshavere, var 13 representert.

 Formannen ønsket velkommen.

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent uten kommentarer.
  2. Valg av ordstyrer: Ingebreth Drange Sandbu
  3. Valg av referent: Steinar Grønn
  4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen: Kåre Eide og Peter Sandbu..
  5. Styrets årsmelding: Årsmeldingen (utsendt sammen med innkallingen) ble opplest og støttet av bilder Årsmeldingen ble godkjent uten endringer.
  6. Regnskapet: Regnskapet ble referert og enstemmig godkjent uten kommentarer..
  1. 7.       Fastsetting av bomavgifter for 2014: Årsmøtet vedtok at bomavgiftene skal være uendret i 2014.
  1. Forslag til vedlikeholdsarbeid 2014: Styrets forslag ble vedtatt. 
  2. Fastsetting av styrehonorarer for 2014: Honorar til kasserer og sekrektær økes med kr. 500,- til kr. 3000,-. Honorar til formannen økes med kr. 1000,- til kr. 4000,-. Ekstraordinært “vegvokterhonorar” for 2013 utbetales til Ingebreth Sandbu med kr. 5000,-.
  3. Budsjett 2014: Styrehonorar økes til kr. 10 000,-.Ut over denne endringen ble styrets forslag vedtatt.

    11.   Innkomne saker:

Ingen

     12.   Valg

Styret for 2014 får følgende sammensetning:

Formann:                     Ingebreth Drange Sandbu          2014                  (gjenvalg)

Styremedlemmer:         Steinar Grønn                           2014 og 2015    (gjenvalg)

Arne Stampeløkken                  2014 og 2015    (gjenvalg)

Magne Båtstad                         2013 og 2014    (ikke på valg)

Synnøve Perstuen                    2013 og 2014    (ikke på valg)

            Styret vil konstituere seg selv.

            Varamedlemmer:          Elisabeth Sletten                      2013 og 2014    (ikke på valg)

Else Klausen Larsen                 2014 og 2015    (ny)     

             Revisjon:                     Kåre Eide                                 2014               

(gjenvalg)         

                                               Gudbrand Skjåk                        2014                 (ny)

Valgkomite                   Ida Olstad                                2014 og 2015    (gjenvalg)

Ivar Hanslien                            2013 og 2014    (ikke p valg)

Årsmøtet ble hevet ca. kl. 20:30

Gå tilbake
Del dette:
menuchevron-downcross-circlechevron-left-circle
>