Fiber på Mysuseter

Av Furusjøvegen den 20. september 2021

Videreformidler et prosjekt vedr. fiber på Mysuseter.

Hilsen styret.

Hei

Mitt navn er Stein Aune og jeg jobber med å få fiber til Mysusæter. For å få dette til trenger jeg at alle som er interessert setter seg opp på en liste (se link nedenfor). Påmeldingen er uforpliktende.

Orientering om fiber prosjektet.

Jeg har nå fått bekreftelse fra Eidsiva fiber om at de oppretter ett prosjekt på oss, noe som er ett stort steg fremover.

Dette betyr ikke at det er vedtatt å bygge ut fiber i vårt område, men jeg tror det vil bli bygget ut, da det kan gjøres relativt billig med å bruke riktige løsninger.

Eidsiva vil starte med planene så fort de har ansatt en ny person (pågående prosess). Vedkommende vil ha ansvaret for koordineringen mellom Eidsiva, prosjektavdelingen i Eidefoss Fiber AS og meg selv.

Dette er en veldig god løsning og jeg ser frem til at vi kommer i gang med planlegging.

For å gjøre det hele mer forståelig:

  • Vi er kunder his Eidsiva
  • Eidsiva er eier av nettet og drifter dette.
  • Eidefoss Fiber AS bygger ut nettet og drifter det fysiske nettet i vårt område på vegne av Eidsiva. De legger kabler i bakken, henger kabler i lufta og installerer utstyr hos kundene etc. på vegne av Eidsiva.
    (Eidefoss Fiber AS eier nettet i noen år før det overføres til Eidsiva. Det er en kommersiell avtale mellom Eidefoss Fiber AS og Eidsiva og betyr ikke noe for oss, da vi er kunder hos Eidsiva)
  • Altiboks er innholdsleverandøren i nettet. Innholdsleverandør velges av Eidsiva.

For å styrke vår posisjon ber jeg dere om å engasjere dere med å skaffe flere påmeldinger.

Noen få har gjort det, med godt resultat.

Bruk maillister etc, send ut epost for å få folk til å melde seg på. Snakk med naboer og venner. Hvis alle skaffer en ny deltager er vi dobbelt så  mange.

Link til påmelding: Fiber (bergetjonn.no)

Link til kart over påmeldte: Norgeskart

Noen dere snakker med argumenterer kanskje med at det vi har i dag fungerer bra nok.

Svaret på det er at, det nettet vi hadde for få år siden ikke vill ha fungert med den måten vi bruker internett i dag og sånn fortsetter det.

Det foregår en revolusjon i kjølevannet av 5G som vil gi helt andre krav til nett. Da må man enten ha fiber til hytta eller 5G tilknytning for å koble til for blant annet å jobbe fra hytta.

Uten fiber til Mysusæter ingen fiber til basestasjonene og ingen 5G (eller 5G SA som rulles ut snart) eller fiber til hytta. Bruk av høyere frekvens bånd gir også flere skygger med dårlig eller uten dekning. Ingen vil ha nye antenner i naturen for å bedre dekningen, derfor er fiber løsningen på Mysusæter.

Man har allerede prosjekter på 6G som ventes å bli rullet ut i løpet av 7 – 8 år (vil bruke veldig høye frekvenser med tilsvarende dårligere dekning da det krever fri sikt til basestasjonen).

  • Fiber vil håndtere alt som kommer på nett i uoverskuelig fremtid.
  • Eneste måten å få fiber til Mysusæter er at vi er mange nok som har registrert sin interesse.

Meld dere på eller still spørsmål til meg på e-post eller telefon.

Med hilsen

Stein Aune

Østbyveien 2

1540 Vestby

Tlf 92810001

E-post: mysfiber@online.no

Gå tilbake
Del dette:
menuchevron-downcross-circlechevron-left-circle
>