Styremøte 25 10 2018

Av Furusjøvegen den 25. oktober 2018

Styremøte i Furusjøvegen SA

Dato: 25.10.18
Tilstede: Ingebreth Drange Sandbu, Leif M Ånheim , Vebjørn Haugen , Lars Blekastad, Knut Perstuen, Helge Arne Bekkemellom.

Sak1. Oppsummering av økonomien så langt.
Inntekten har økt med kroner 37.000,- så langt i 2018, men alle fakturaene er ikke betalt enda. Bommen har fått en knekk, men den er funksjonell.

Sak2. Årsmøte 2018. oppmøte.
Det var dårlig oppmøte på årsmøtet. Vi kan vel konstatere at det ikke gav så stor effekt å arrangere møtet på dagtid i helga. Oppmøtet var dårligere en på årsmøtet i 2017.
Det ble diskutert om årsmøtet bør avvikles tidligere på året. Dette krever vedtektsendring.

Sak 3. Årsmøtet og styres mandat angående bruk av vegen.
Styret i Furusjøveien SA har ikke mandat til å nekte noen av andelshaverne å brøyte hele eller deler av Furusjøveien.
Styre har ikke fattet noe vedtak om å brøyte hele eller deler av furusjøveien vinteren 2018 – 2019.
Styre skal ikke ta initiativ til at veien skal brøytes. Styre skal heller ikke finansiere eller organisere brøyting på vegne av de andelshaverne som ønsker brøyting.
Styre må kvalitetssikre brøytingen slik at dette ikke går ut over vedlikeholdet om vår, sommer og høst.
Viktig å presisere, styret sitt overordnede mål er å ha best mulig kvalitet på veien, i sommersesongen, ut i fra de ressursene vi rår over.
Bare de andelshaverne som ønsker brøyting er økonomisk ansvarlig for å gjennomføre dette. Styret vil legge in programmering slik at bare de som er med å finansierer brøytingen slipper gjennom bommen.
Styret må varsles om og når brøytingen begynner.

Sak 4. Hjellen veilag sin utredning.
Styret er blitt informert om at Hjellen Veilag ønsker å brøyte deler av Furusjøveien vinteren 2018 – 2019. Styret kan bare ta dette til etterretning. Styret ønsker å ha en dialog med Hjellen veilag slik at vi vet når brøytingen starter og hvor ofte det skal brøytes. Vi ønsker også informasjon om det ikke blir brøyting vinteren 2018 – 2019.

Sak 5. Økonomiske konsekvenser vedrørende vinterbrøyting og istandsetting etter vintersesongen.
Styret henviser til sak 3. Styre skal ikke ta initiativ til at veien skal brøytes. Styre skal heller ikke finansiere eller organisere brøyting på vegne av de andelshaverne som ønsker brøyting.
Bare de andelshaverne som ønsker brøyting er økonomisk ansvarlig for å gjennomføre dette.

Styret ønsker å presisere at vinterbrøyting ikke må fordyre vedlikeholdet vår, sommer og høst.

Sak 6. Forslag til til informasjon på hjemmesiden til Furusjøveien SA.
Styre vil i god tid legge ut oppdateringer på hjemmesiden vår. Vebjørn har ansvar for å redigere.

Sak 7. Brev fra Tor Jostein Furu.
Styreformann leste opp brev fra Tor Jostein Furu datert 20.10.18. Styret vil besvare henvendelsen.

Sak 8. Brev fra Løypelaget datert 22.10.18.
Løypelaget søker om tillatelse til å kjøre skiløyper på Furusjøveien vinteren 2018 – 2019

Vedtak:
Styret i Furusjøveien SA kan ikke gi tillatelse til løypekjøring på veien. Et slikt vedtak ligger utfor styret sitt mandat. Styret kan ikke gi tillatelser som går ut over de enkelte andelshavere/ grunneieres rettigheter.

Sak 9. Henvendelse fra Einfrid Alvarstein datert 18.10.18
Alvarstein har seks spørsmål som referenten vil svare på .

Sak 10. Henvendelse fra Rondane høyfjellshotell datert 22.10.18.
Mari. L. Øyhusom har sendt en henvendelse til styret i veistyret. Styret har allerede svart på henvendelsen.

Sak 11. Brev fra Nordre Furusjøveien Vel.
Styret anser dette brevet som en orienteringssak. Vi vil svare på henvendelsen.

For styret
Referent: Lars Blekastad

Gå tilbake
Del dette:
menuchevron-downcross-circlechevron-left-circle
>