Styremøtereferat 17.12.2018

Av Furusjøvegen den 17. desember 2018

Frammøtte:

Ingebreth Sandbu, Leif Magne Åndheim, Magne Båtstad, Vebjørn Haugen, Lars Blekastad, Knut Perstuen og Helge Arne Bekkemellem.

Sak 1

Orientering om hva styrets, årsmøtet og ekstraordinært årsmøte i Furusjøvegen SA kan fatte vedtak om ifølge høyesteretts dom og samvirkeloven.

Furusjøvegen SA er registrert og organisert som et SA og må derfor følge samvirkeloven.

Høyesterett i Oppdalssaken 2018, slo fast at hverken styret eller årsmøtet kan vedta bruk av veien til annet enn det den er bygget for. Vedtak som innskrenker enkeltes bruksrett uten deres samtykke til annen bruk, kan ikke vedtas. Først når alle bruksberettigede har fraskrevet seg bruksretten, kan styret og årsmøtet fatte vedtak om annen bruk av veien som eksempelvis skiløyper i vinterhalvåret.

Styret i Furusjøvegen SA forholder seg til den rettskraftige dommen fra høyesteretten.

Sak 2 Brev fra Tor Jostein Furu til styret gjennomgått og besvart. Svar sendes pr epost til Furu.

Sak 3 Brev fra Leif Veggum til styret gjennomgått og besvart. Svar sendes pr epost til Veggum.

Sak 4 Orientering omkring lagrettens kjennelse i Ulvangsaken.

Sak 5 Orientering om oppfølging etter «brøytesaken» i kommunestyret. Ny behandling i formannskapsmøte 04.01.2019. Vurdering om saken skal ankes.

Sak 6 Gått gjennom Løypelagets informasjonsskriv på nettsida av 12.12.18

Sak 7 Brev fra Ivar Belle  m flere som ber om at veistyret skal gi tillatelse til løypekjøring på Furusjøvegen. Se svar under styrets vedtak Sak 9

Sak 8 Brev fra Torild Haugen Finstad og Stian Finstad som ber om at det blir kjørt skiløyper denne vinteren.

Styrevedtak nr 9

Styret i Furusjøvegen SA henstiller til andelshavere i veien om å ikke brøyte Furusjøvegen sesongene 2018/19 slik at det kan anlegges skiløype på veien.

Det presiseres at dette er en henstilling og at styret ikke stilles til ansvar om noen andelshavere likevel ønsker å brøyte veien.

Denne innstillingen gjeler kun for sesongen 2018/19 og det er viktig at det jobbes raskt og aktivt for å få til en ny trase til neste sesong.

Den som ønsker å ta veien i bruk i vintersesongen må bære alle kostnadene som dette innebærer slik at det ikke påfører Furusjøvegen SA ekstra kostnader.

Lars Blekastad

-sekretær-

-sign-

Gå tilbake
Del dette:
menuchevron-downcross-circlechevron-left-circle
>